Avís legal

Benvingut a la pàgina web de FOMENT AGRÍCOLA LES PLANES, S.C.C.L.

A continuació us exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina WEB us atorga el rol d'usuari i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb allò que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que http://www.falesplanes.org/ és un domini de la empresa FOMENT AGRÍCOLA LES PLANS, S.C.C.L. amb domicili social a CAMÍ GILIBLAU, S/N 25141 TORREGROSSA i amb telèfon +34 973170011

La societat es denomina FOMENT AGRICOLA LES PLANS, S.C.C.L. amb CIF: F-25003989 que figura inscrita al Registre de Cooperatives de Lleida, Full 131 N, Clau LL, seient 27.

2- NORMES D'UTILITZACIÓ

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta WEB o un mal funcionament d'aquesta, incloent-hi la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals FOMENT AGRICOLA LES PLANES, S.C.C.L. o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat dexplotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense lautorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

- FOMENT AGRÍCOLA LES PLANS, S.C.C.L. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
- FOMENT AGRÍCOLA LES PLANS, S.C.C.L. no es fa responsable dels perjudicis que se'n poguessin derivar, entre d'altres, de:
- Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions 
- Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació.
- Ús indegut o inadequat del Lloc Web.
Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del navegador.

L'usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per part de robots, spiders, ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

5 - POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PRIVACITAT I Abast de la política de protecció de dades personals
Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal inclou qualsevol tractament de dades que es pugui produir en navegar o interaccionar per la nostra web.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per FOMENT AGRÍCOLA LES PLANS, S.C.C.L. amb CIF: F-25003989, Camí Giliblau, s/n 25141 Torregrossa i amb telèfon +34 973170011, mail administracio@falesplanes.org.

Quines dades personals es recullen i finalitat de les mateixes?
Detallem les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Formulari de contacte WEB Nom i mail Respondre a la vostra consulta. Legitimat per la sol·licitud prèvia. La nostra empresa.
El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Abast de la política de protecció de dades personals
1.- En compliment d'una relació contractual
2.- Quan ens dóna el seu consentiment.
3.- Per interès legítim de FOMENT AGRÍCOLA LES PLANS, S.C.C.L. per mostrar-vos serveis, productes i iniciatives que us puguin interessar
4.- Compliment d'obligacions imposades per llei.
Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: administracio@falesplanes.org.

Dades no pertinents
FOMENT AGRÍCOLA LES PLANS, S.C.C.L. adverteix a l'usuari que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les dades personals, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les vostres dades?
FOMENT AGRÍCOLA LES PLANS, S.C.C.L. guarda les Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per la qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla al document pertinent.

A qui comunicarem les vostres dades?
FOMENT AGRÍCOLA LES PLANS, S.C.C.L. només cedirà les vostres dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat
FOMENT AGRÍCOLA LES PLANS, S.C.C.L. assegura l'absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent ia no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a portar a disposició de l'empresa qualsevol robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades personals?

Dret Contingut Canal d'atenció
Accés Podreu consultar les dades personals gestionades per FOMENT AGRÍCOLA LES PLANES, S.C.C.L. Camí Giliblau, s/n 25141 Torregrossa
Rectificació Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes. administracio@falesplanes.org
Supressió Podreu sol·licitar l'eliminació de les vostres dades personals
Oposició Podreu demanar que no es tractin les vostres dades personals.
Limitació del tractament Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els casos següents:
- Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les dades
- Quan FOMENT AGRÍCOLA LES PLANS, S.C.C.L. no necessiteu tractar les vostres dades, però vostè les necessiteu per a l'exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic

6- LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.