COOPERATIVA LES PLANES

L’any 1914 es contitueix el Sindicato Fomento Agrícola amb l’objectiu de produir i comercialitzar l’oli d’oliva. Degut a les gelades i la mort dels arbres, es fa una transformació cap a cultius de cereal i farratges.

L’any 1980, la cooperativa passa a anomenar-se Foment Agrícola Les Planes, SCCL i es comença el conreu de fruita dolça, i es construeixen les instal·lacions frigorífiques.

Actualment té com objectiu social la manipulació conservació i comercialització en comú de la producció dels seus associats. Amb 298 socis i una superfície productiva d’unes 750 Ha, la producció mitja anual és de:

5000 Tn de poma
3200 Tn de pera
550 Tn de prèssec, nectarina i paraguià
1500 Tn de blat
1200 Tn d'ordi
2600 Tn de panís

QUALITAT

CERTIFICACIONS

F. A. Les Planes té des dels seus inicis un compromís clar amb la qualitat, amb un consolidat programa de traçabilitat i APPCC, que permeten el control del producte en tot el procés.

PRODUCCIÓ INTEGRADA

F. A. Les Planes aposta per la producció integrada a la producció pròpia, un protocol que fomenta l'ús racional de fitosanitaris i l'ús de sistemes alternatius de lluita contra plagues i malalties, a més d'un ús eficient d'abonaments i aigua de regadiu

producció integrada